نگران نباشید ، بوی بد دهان تنها مختص شما نیست!!

برطرف کردن بوی بد دهان حساس آب قلیایی حتما حیاتی خویش فکر می کند چطور می قدرت حیاتی نوشیدن یک استکان آب قلیایی بوی بد دهان را از در بین موفقیت ، در صورتی که اکثری از دارو ها کمکتان نکرده است؟! واقع چطور ؟ این هم یک عدد از شگفتی های آب قلیایی می باشد ، اساسی ما یار باشید. بوی بد دهان از گزاره مشكلات ناخوشايندی می باشد كه اغلب مردم سعي در دوري جستن از آن مي كنند. تحت شرايط معمولی نفس انسان عاری از بوی بد می باشد و بوی خاصی به اسم Human Odor دارد. بوي بد دهان مي تواند ناشی از علل سيستميک يا موضعی باشد که در 85% مورد ها مربوط به عامل ها موضعی است. اندک آب شدن بدن باعث بوی بد دهن می شود. ناچیز آبی موجب کمتر بزاق دهان می شود.

دکتر مارشال یانگ، دندانپزشک در کالیفرنیا می گوید: ناچیز آب شدن بدن می تواند سبب بد بو شدن دهانتان شود. بزاق کلیدی خواص ضد باکتریایی مهمی است. هنگامی بدن کم آب می شود کاهش بزاق دهن باعث می شود باکتری ها رویش کنند، و عاقبت اش هم بد بو شدن دهن است. پس به خاطر خودتان و افرادی که اطرافتان هستند آب بنوشید. نگران نباشید ، بوی بد دهن فقط یگانه شما نیست!! بدن ما همواره به آبرسانی نیاز دارااست و نوشیدن آب در بدو ورود، اثر گذاری تندرست بخش خود را بر روی دهان و دندان نشان می دهد. در طول یک روز لبریز مشغله فراموش کردن نوشیدن آب بسیار معمولی است، البته زمانی به نقطه نهایی روز می رسید متوجه می شوید وقتی دهانتان را گشوده می نمایید دیگران دور از شما می ایستند.

بوی بد دهان و یا بوی ناخوشایند، از نفس یک شخص است. بوی بد دهان یک بیماری نمیباشد و به راحتی می اقتدار علت بوی بد دهان را پیدا کرد. همین شرایط حیاتی تجمع باکتریها به دلیل وجود ذرات طعام در دهان، بیماری های لثه و یا به علت تشکیل پلاک ایجاد می شود. مواد غذایی که بوی تند دارا‌هستند نظیر سیر و پیاز می تواند بوی بد دهان را افزایش دهد. با بهداشت دهان و دندان می توان تاحدی از بوی بد دهان پیشگیری کرد. بخش اعظمی از داروهای خانگی طبیعی هست که به در اختیار گرفتن ایراد بوی بد دهان کمک می کند. درصورتیکه بوی بد دهان حتی پس از رعایت بهداشت مطلوب دهان و دندان و اهمیت به کارگیری از معالجه های طبیعی ادامه یابد، شما نیاز به مراجعه به یک دندانپزشک به جهت پیدا نمودن علت باشید تا خلل از بین بردن شود آیا جوش شیرین به از بین بردن بوی بد دهن یاری می کند ؟

یک جواب کارآمد به تنفس بدبو، جوش شیرین است. جوش شیرین قطعاً یک مخلوط منحصربه فرد است. ماهیت جوش شیرین قلیایی بوده و همگی سطح های بالای اسیدی داخل دهانتان را که موجب بوی بد می شوند، از در بین می رود . البته خطرات به کار گیری از جوش شیرین هم بر کسی پوشیده نمی باشد . بنابراین حساس احتیاط استعمال نمایید . ولی پیشناهد ما به شما به کارگیری سوای ضرروزیان از آب قلیایی به جهت برطرف کردن بوی بد دهان است. جوش شیرین معالجه خانگی بسیار خوب برای بوی بد دهن است. تعادل pH دهان را حفظ و از توده آوری باکتری در باطن دهن پیشگیری می نماید همچنین پلاک و لکه روی دندان ها را از دربین می برد. حساس این حال، استعمال بیش از حد از جوش شیرین سبب می شود دندان ها خورده شود پس لازم می باشد که راه و روش حل مناسبتری برای شستشوی دهن پیدا کنید. رفع بوی بد دهان حیاتی آب قلیایی یک عدد از مهمترین عارضه ها بوی دهن مجزاسازی اسیدهای چرب و اسیدی شدن فضای دهان می باشد که خیر فقط بوی نامطبوعی تولید می کند، بلکه منجر تخریب دندانها می شود و حوزه رشد اکثر اوقات میکروب های بیماری زا در دهان را مهیا می کند. خشک بودن فضای دهن به ادله عدم اثر گذاری بزاق در شستشوی دندانها و افزایش مواد اسیدی ناشی از باکتریها سبب ساز ارتقا بوی دهن و استعداد عفونت دندانی می گردد.