راههای ساده استفاده از عنصر چوب در طراحی داخلی

استفاده از قوانین فنگ شویی برای تزئینات داخل منزل و یا دفتر کار شما می تواند بسیار ساده باشد. هر کدام از عناصر فنگ شویی در طراحی داخلی کاربرد مخصوص به خود را دارد. بر طبق قوانین پنج عنصر در فنگ شویی، زمانیکه میخواهید یک محیط را یانگ کنید و یا انرژی آن فضا را افزایش دهید از عنصر چوب استفاده می شود. در علم باستانی فنگ شویی ، ما این عناصر را در غالب شکل، رنگ و یا جنس درک میکنیم و تأثیرات انرژیکی هر کدام کاملا متفاوت می باشد و  نوع انرژی چی آنها با یکدیگر فرق می کند.همانطور که هر سال با فصل بهار زندگی نو می شود، چرخۀ عناصر در فنگ شویی هم از عنصر چوب آغاز می شود.

عناصر فنگ شویی ذاتا پرانرژی هستند و هرکدام دارای اثرگذاری خاص انرژی چی هستند و می توانید با استفاده از این عناصر در طراحی، بر اساس نیاز خودتان این انرژی ها را به فضا بیاورید.

طراحی با استفاده از عناصر فنگ شویی برای ایجاد انرژی چوب

من قصد دارم این روش فنگ شویی که فوق العاده ساده و اثر گذار است را آموزش دهم تا با استفاده از این آموزشها بتوانید یکی از روش های فنگ شویی را در محیط زندگیتان اجرا نموده و از تأثیرات آن بهره مند شوید.

ویژگیهای عنصر چوب

این عنصر، انرژی چی حیات بخش را تقویت می کنددر نتیجه برای زمان هایی که فکر میکنید انرژی تان در سطوح پایین است میتوانید از آن استفاده نمایید در متن زیر با ویژگیهای این عنصر بیشتر آشنا می شوید.

سرزندگی و شادابی : این عنصر مرتبط با فصل بهار است و می تواند انرژی سرزندگیی و شادابی را به محیط القا نماید.

خلاقیت و شادی : عنصر چوب بدلیل ارتباطی که با ارگانهای داخلی بدن دارد میتواند انرژی خلاقیت و شادی را در افرادی که در کنار این عنصر زندگی میکنند را افزایش دهد

جوانی و نشاط : استفاده از عنصر چوب در هر فضایی بر طبق اصول متافیزیک شرقی، به دلیل ارتباط این عنصر با دوران کودکی انرژی جوانی و نشاط را اکتیو می نماید.

سلامتی و حرکت : عنصر چوب در طبیعت موجبات رشد و حرکت و سلامتی را ایجاد می کند لذا در هر محیطی استفاده شود میتواند انرژی سلامتی و حرکت را افزایش دهد.

راههای ساده استفاده از عنصر چوب در طراحی داخلی

راههای ساده استفاده از عنصر چوب در طراحی داخلی

کاربرد عنصر چوب :

1- زمانی که میخواهید حس شروع دوباره را فعال کنید.

2- اگر احساس سکون کرده اید ، این یک راه عالی برای افزایش حرکت شما است

3- اگر کمی حس بیماری و رکود دارید این عنصر میتواند در مسیر سلامتی شما را کمک نماید.

4-اگر در زیرزمین و یا محیط های مرطوب زندگی می کنید ، باید از عنصر چوب بیشتر استفاده کنید.

5- اگر می خواهید رشد و فعالیت بیشتری در زندگی داشته باشید.

تقویت قسمت عنصر چوب در لوح باگوآ

همچنین می توانید از این عنصر در قسمتهای مرتبط با عنصر چوب در قسمتهای منسوب به عنصر چوب در لوح باگوآ و یا جدول لوشو استفاده کنید.می توانید از چوب در مناطق خانه های زیر استفاده کنید: ثروت (جنوب شرقی) ، خانواده (شرق) و شهرت (جنوب).

استفاده از عنصر چوب را به سه روش میتوانید وارد تزئینات و طراحی خود نمایید.

1- استفاده از رنگ

2- استفاده از وسایل

3- استفاده از طبیعت

4- استفاده از اشکال

استفاده از عنصر چوب با رنگ :

رنگ عنصر چوب : اگر واقعاً می خواهید انرژی عنصر چوب را در یک محیط افزایش دهید ، رنگ آمیزی های سبز راهی مطمئن برای انجام این کار است زیرا رنگ سبز در فنگ شویی نشان دهندۀ عنصر چوب است.

نکته: دیوارهای سبز را برای یک حمام کوچک که در قسمت چوب منزلتان قراردارد استفاده نمایید. این باعث تقویت چوب و تعادل در عنصر آب می شود.

چگونه از عنصر چوب در فنگ شویی و دکوراسیون استفاده کنیم؟

استفاده از عنصر چوب با وسایل :  استفاده از لوازم جانبی چوبی راهی آسان و انعطاف پذیر برای وارد کردن عنصر چوب به فضاها است. شما می توانید انتخاب کنید که چقدر دوست دارید این عنصر را اضافه کنید. بر اساس میزان دلخواهتان میتوانید از وسایل چوب طبیعی برای ایجاد انرژی عنصر چوب استفاده کنید.

استفاده از طبیعت :

میتوانید برای آوردن انرژی عنصر چوب به محل زندگیتان از طبیعت کمک بگیرید در طبیعت تمام گیاهان سبز منسوب به عنصر چوب هستند به همین منطور میتوانید از گیاهان سبز پایه بلند برای اکتیو کردن انرژی عنصر چوب در فضلهای داخلیتان استفاده نمایید.

بهترین مکان برای استفاده از عنصر چوب در داخل بناها قسمت ورودی ها می باشد برای این منطور میتوانید از گیاهان مخصوص ورودی در فنگ شویی استفاده کنید.

استفاده از اشکال :

در فنگ شویی برای استفاده از انرژی عنصر چوب میتوانید از اشکال بلند و کشیدۀ استوانه ای و یا مکعب مستطیل استفاده کنید، برای این منظور با بکارگیری لوازم و وسایلی با این اشکال میتوانید از انرژی عنصر چوب به میزان دلخواهتان در طراحی داخل بناها بهره ببرید

نکته : بهترین راه برای استفاده از عنصر چوب در یک فضا ، گیاه سبز زنده است. یک گیاه سالم راهی آسان و مناسب برای آوردن انرژی چی حیاتی در یک فضا است.

نکته : اگر سردی بیش از حددر یک اتاق حاکم است. میتوانید با گیاه سبز پایه بلند انرژی گرمای بیشتری را به محیط القا کنید.