با دو کیفیت عالی به همراه متن آهنگ از این خواننده

download new music by Majid Farahbod Called Vay Che Yari

مجید فرهبد

برای دانلود آهنگ به پیوسته مطلب مراجعه کنید.

متن آهنگ مجید فرهبد وای چه یاری

دل من هست جدا از تو اگر
نگو تقصیر دلت نیست مگر
ناز مژگان تو جادو میکند
میبرد حال مرا جای دگر
دل من هست جدا از تو اگر
نگو تقصیر دلت نیست مگر
ناز مژگان تو جادو میکند
میبرد حال مرا جای دگر
وای چه یاری شگفت نقش و نگاری
مثل فرش است رخش نیست شبیهش که مانندش بیاریم
که مانندش نداریم
وای چه یاری شگفت نقش و نگاری
مثل فرش است رخش نیست شبیهش که مانندش بیاریم
که مانندش نداریم

بر سر کوی تو من خم ابروی تو من
تاب گیسوی تو من قامت موی تو من
یابنده بوی تو من ناظر روی تو من
جوهر خون تو من گرمی جون تو من
وای چه یاری شگفت نقش و نگاری
مثل فرش است رخش نیست شبیهش که مانندش بیاریم
که مانندش نداریم
وای چه یاری شگفت نقش و نگاری
مثل فرش است رخش نیست شبیهش که مانندش بیاریم
که مانندش نداریم
بکنم سیر نگاهت بکشم چهره ماهت
نکنم دستگیر آهت نکشم دست ز راهت
من کشم جور گناهت هر دمی داده پناهت
تو بگو جان عطا کن تا کنم جان طبابت
وای چه یاری شگفت نقش و نگاری
مثل فرش است رخش نیست شبیهش که مانندش بیاریم
که مانندش نداریم
وای چه یاری شگفت نقش و نگاری
مثل فرش است رخش نیست شبیهش که مانندش بیاریم
که مانندش نداریم